เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

การทำบุญทางศาสนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อ 22 Jan 2023 08:51 น.

การทำบุญทางศาสนา คณะวิทย์ มรย. ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ด้วยการร่วมสวมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น