เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ไซนีย์ ตำภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อเล่น ไซนีย์ ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคนชอบทำอาหาร และชอบดูซีรีส์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม