เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สรียา หมัดอาด้ำ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม