เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง , ผู้ร่วมเขียนบทความ เจนจิรา สวนทอง, ชฎาพร พรหมจันทร์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประสษสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5

ปีที่นำเสนอ

8, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับสมาคมเครือข่ายราชภัฏรัฐศษสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

จังหวัดหรือเมือง

นครสวรรค์

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อาซีซะห์ เจ๊ะแว , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, นายีฮะห์ มามะยง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รดับชาติ ครั้งที่ 4

ปีที่นำเสนอ

7, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จังหวัดหรือเมือง

เชียงใหม่

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์, วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล, จันทนา มีชัยชนะ, ลภัสรดา วรอัศวกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศษสตร์และรัฐประศาสนสาสตร์

ปีที่นำเสนอ

8, 2021

จัดโดย

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับสมาคมราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

จังหวัดหรือเมือง

ชัยภุมิ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์, นิธิ พลไชย, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, มาหามะซอรี มาโซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิจัยระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15

ปีที่นำเสนอ

12, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จังหวัดหรือเมือง

จันทบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล, นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, มาหามะซอรี มาโซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ"ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่ 16' :2564

ปีที่นำเสนอ

12, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎร์ธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13

ปีที่นำเสนอ

11, 2021

จัดโดย

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

จังหวัดหรือเมือง

นครพนม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารการเมืองการปกครอง

ปีที่นำเสนอ

11, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, อิสยัส มะเก็ง, ธงฉาน สุวรรณรักษา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จังหวัดหรือเมือง

ลพบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่11

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จังหวัดหรือเมือง

เชียงราย

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่11

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จังหวัดหรือเมือง

เชียงราย

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่11

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จังหวัดหรือเมือง

เชียงราย

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่2

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จังหวัดหรือเมือง

เชียงราย

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มัรวาน ดือระซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, นูรอาซีนา บือราเฮง, มะไซดี ดอเลาะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่2 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม"

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่12

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุวิมล อิสระธนาชัยกุล, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, มุบดี อุเด็น, ศรินทร์ญา จังจริง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่11

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัศว์ศิริ ลาปีอี , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, อดิศร ศักดิ์สูง, ภาณุ ธรรมสุวรรณ, ฮัซซัน ยูนุ, สุจิตรา ไชยชนะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่11

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดหรือเมือง

พระนครศรีอยุธยา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดหรือเมือง

พระนครศรีอยุธยา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่14

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จังหวัดหรือเมือง

อุบลราชธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุวิมล อิสระธนาชัยกุล, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, มลิวรรณ รักษ์วงศ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2554)

ปีที่นำเสนอ

2011

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จังหวัดหรือเมือง

เชียงใหม่

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนานวัตกรรมผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 8, 2021 PDF

แนวทางการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถื่น "ผ้าสีมายา" จังหวัดยะลา ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์, ปีที่จัดทำ 8, 2021 PDF

การรับรู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ต่อมาตรการควบคุมยาสูบแบบบูรณาการมิติกฎหมายและมิติสังคมในระดับพื้นที่: ศึกษากรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2020 PDF

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลยุโป จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2018 PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2016

การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของแกนนำเด็กและเยาวชนตามวิถีประชาธิปไตยในระดับตำบลบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2015

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา เทศบาลนครยะลา, ปีที่จัดทำ 2014

ทัศนคติ ความคาดหวังและความต้องการแสดงบทบาทของความเป็นพลเมืองในกลุ่ม เยาวชนระดับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2014

จิตสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยกับการพัฒนาท้องถิ่นใน ทัศนะของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2013

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล: ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2012

การเสริมสร้างสมรรถนะและจริยธรรมของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2012

บทเรียน และผลสัมฤทธิ์ของระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2012

ผลสัมฤทธิ์ และสภาพปัญหาอุปสรรคของการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 กฎอัยการศึก และการบังคับใช้ พรบ.ความมั่นคง 2551 ต่อการจัดการและการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2011

ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนากับการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณี ส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2011

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2009

การวิจัยเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2009

การศึกษากลไกของชุมชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยมุสลิมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นที่เอื้อต่อวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จังหวัดยะลา., ปีที่จัดทำ 2009

เอกสารประกอบการสอน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์, ปีที่จัดทำ 2015

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์, ปีที่จัดทำ 2, 2021