เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร1 วัฒนธรรม "หนังตะลุงส่งเสริมประชาธิปไตย

เมื่อ 31 Jul 2020 03:27 น.

กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร1 วัฒนธรรม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดกิจกรรมย่อย "หนังตะลุงส่งเสริมประชาธิปไตย" โดยมอบหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดำเนินการจัดิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยนำศิลปวัฒนธรรมภาคใต้มาเป็นสื่อเผยแพร่