เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2563

เมื่อ 31 Jul 2020 19:11 น.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563มหาวิทยาลัยถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา  ณ วัดหน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา