เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครูภาษาไทย จากเมืองลิกอร์สู่เมืองยาลอ ชีวิตที่หลงใหลในกลิ่นอายคติชนพื้นบ้าน พยามศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนในความต่างของสองเมืองที่รักตลอดเวลา เริ่มชีวิตการงานด้วยอาชีพนักเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ จนมีนิยามให้ตนเองในยุคนั้นว่าสารคดีชีวิตนี้เพื่อเธอ เมื่อหวนคืนปักษ์ใต้ได้ผันตัวเองไปสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์ในแวดวงคติชนพื้นบ้าน จนกระทั่งได้มาเป็นครูภาษาไทยในวันนี้ ปัจจุบันมุ่งมั่นศึกษาวิจัยด้านคติชนภาคใต้ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ลูกศิษย์รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง เพราะท้องถิ่นคือรากฐานของชีวิตและจิตวิญญาณของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม