เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ตายูดิน อุสมาน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร ตายูดิน อุสมาน เป็นอาจารย์สอนxit0eหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความเชียวชาญด้านการพัฒนาสังคม การสรัางสันติภาพ สังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการทำงานด้านภาคประชาสังคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม