เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สอนวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งบริหารงานในมหาวิทยาลัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม