เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองยะลา ผังเมืองยะลา พระราชกรณียกิจ บุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญของเมืองยะลา กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษารอบเทศบาลนครยะลา ได้แก่ ศาลหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา สนามโรงพิธีช้างเผือก หอจดหมายเหตุจังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  จำนวน  51  คน

สถานที่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560

รายละเอียด

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองยะลา ผังเมืองยะลา พระราชกรณียกิจ บุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญของเมืองยะลา กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษารอบเทศบาลนครยะลา ได้แก่ ศาลหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา สนามโรงพิธีช้างเผือก หอจดหมายเหตุจังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  จำนวน  55  คน

สถานที่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 8-9 มีนาคม 2561

รายละเอียด

นักเรียนเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ฐานที่ 1 ย้อนรอยอดีตเมืองยะลา ฐานที่ 2 ผังเมืองยะลาพาเพลิน ฐานที่ 3 ซุ้มนี้มีรัก สังคมน่ารู้ ฐานที่ 4 ศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองยะลา ฐานที่ 5 ของดีเมืองยะลา ฐานที่ 6 แฟนพันธุ์แท้เมืองยะลา ฐานที่ 7 ยะลาในฝันของฉัน ฐานที่ 8 คนดีศรียะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  จำนวน  313  คน

สถานที่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 7 กุมภาพันธ์ 2562