เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.พารีดา หะยีเตะ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Berat mata memandang tidak akan sama dengan berat mahu memikul ความจริงใจคือคำตอบของความสุข

ดูข้อมูลเพิ่มเติม