เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อดุลย์สมาน สุขแก้ว

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Energy Conservation and Management; Biomass Energy and Bioprocess; Waste Utilization; Extraction Process; Food Biotechnology; Solar and Wind energy

ดูข้อมูลเพิ่มเติม