เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

นางสาว.จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ ก่อนที่จะมาทำงานเป็นอาจารย์ มีประสบการณ์ทำงาน เป็นเจ้าหน้าที่รับประกันภัย(รถยนต์) และมีประสบการ์การทำงานด้านสินเชื่อ SME และความรู้จากประสบการณ์นี้นำมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม