เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.ซันวานี จิใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

Wastewater Treatment, Waste Utilization, Environmental Management, Modelling, Biogas production

ดูข้อมูลเพิ่มเติม