เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.วราลี รุ่งบานจิต

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

大家好!我的泰文名字叫 Waralee Rungbanjit, 中文名叫周水芬, 是也拉皇家大学汉语教师。 很高兴大家观看我的网站。O(∩_∩)O

ดูข้อมูลเพิ่มเติม