เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ขวัญตา ทวีสุข

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถติดตามข่าวสารของบ้านภาษาไทยได้ที่เพจ https://www.facebook.com/ThaiLanguageYRU ช่องทางยูทูบหลักสูตรฯ https://www.youtube.com/c/YRUThaiChannel และเว็บไซต์หลักสูตร https://human.yru.ac.th/thai_ba/

ดูข้อมูลเพิ่มเติม