เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

คอสียาห์ สะลี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

คอสียาห์ สะลี , ผู้ร่วมเขียนบทความ อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ, หัสลินดา บินมะแอ, นุรอัยนี หะยียูโซะ, พูรกอนนี สาและ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม”

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จังหวัดหรือเมือง

สมุทรปราการ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ, พูรกอนนี สาและ, คอสียาห์ สะลี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นุรอัยนี หะยียูโซะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ, พูรกอนนี สาและ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาสน

ปีที่นำเสนอ

2015

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จังหวัดหรือเมือง

สุรินทร์

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

คอสียาห์ สะลี , ผู้ร่วมเขียนบทความ อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ, พูรกอนนี สาและ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี 2558

ปีที่นำเสนอ

2014

จัดโดย

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

นราธิวาส

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นุรอัยนี หะยียูโซะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทัองถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี 2558

ปีที่นำเสนอ

2014

จัดโดย

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

นราธิวาส

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้งต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งและอัตราการอยู่รอดของเชื้อ Trichoderma harzianum ในแปลงทดลอง, ปีที่จัดทำ 2, 2023

การผลิตชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อโรคเหี่ยวของต้นกล้วยหิน, ปีที่จัดทำ 2020 PDF