เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมสร้างสรรค์ปกหนังสือด้วยเศษผ้าเหลือใช้ในกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข วันที่ 23 มกราคม 2562

เมื่อ 08 Oct 2020 14:55 น.

สร้างสรรค์ปกหนังสือจากเศษผ้าเหลือใช้ให้กับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้