เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

โครงการอบรมการ​พัฒนา​นวัตกรรมภูมิปัญญา​ท้องถิ่น​สู่การอ่าน

เมื่อ 08 Oct 2020 15:14 น.

เป็นการอบรมที่บูรณาการผลิตสื่อด้วยภูมิปัญญา​ท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์​ที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้ประโยชน์​ได้จริง