เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

คณะวิทย์ฯ มรย. จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา

เมื่อ 04 Apr 2023 08:11 น.

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา โดยพิธีทางศาสนาพุทธ นิมนต์พระจำนวน 5 รูป ณ ห้อง STEM อาคาร 5 และพิธีทางศาสนาอิสลาม จัดกิจกรรมละหมาดฮายัต ณ ห้อง 05-309 อาคาร 5