เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ละหมาดฮายัตเนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562

เมื่อ 08 Oct 2020 16:05 น.

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า)  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมละหมาดฮายัต ณ  อาคารละหมาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มาร่วมรับประทานอาหารหลังละหมาดเสร็จสิ้น