เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครูภาษาไทย จากเมืองลิกอร์สู่เมืองยาลอ ชีวิตที่หลงใหลกลิ่นอายคติชนพื้นบ้าน พยามศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนในความต่างของสองเมืองที่รักตลอดเวลา เริ่มชีวิตการงานด้วยอาชีพนักเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ จนมีนิยามให้ตนเองในยุคนั้นว่าสารคดีชีวิตนี้เพื่อเธอ เมื่อหวนคืนปักษ์ใต้ใช้ชีวิตในแวดวงคติชนและแวดวงวัฒนธรรมพื้นบ้านระยะหนึ่ง ก่อนผันตัวเองมาสอนหนังสือ วันนี้พยามปรับปรนทักษะการเขียนสารคดีสู่การเป็นนักวิจัยวรรณกรรมพื้นบ้าน ชื่นชมนักเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยที่หยิบยกวรรณกรรมพื้นบ้านมานำเสนอได้อย่างแยบยล ปรารถนาอย่างยิ่งให้ลูกศิษย์หยิบยกสรรพสิ่งใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์ด้วยความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมบ้านเกิดของตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม