เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานที่สังกัด : คณะครุศาสตร์

ที่อยู่ : อาคาร 24 ชั้น 7 ห้องสาขาวิชาจิตวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 07 3299 699 ต่อ 40001

เบอร์มือถือ: 0817388101

อีเมล: krisda.k@yru.ac.th