เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มีกำหนดจัดกิจกรรมค่ายความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในจังหวัดยะลา จำนวน 3 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ นักเรียนจากโรงเรียน อนุบาลยะลา นิบงชนูปถัมภ์ และสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น 32 คน เข้าร่วมติวความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวล 3 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนมหจังหวัดยะลา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ พ.ค. - ต.ค. 2566