เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 09 Feb 2021 20:59 น.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา