เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมเปิดงาน มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนา ท้องถิ่น” และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562 “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร

เมื่อ 09 Feb 2021 21:06 น.

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมเปิดงาน มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนา ท้องถิ่น” และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562 “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550