เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 07 3299 699 ต่อ 36000

เบอร์มือถือ: 0850773335

อีเมล: chinawat.n@yru.ac.th