เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

เทศกาลตรุษจีน

เมื่อ 07 Apr 2023 10:05 น.

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรย์ รวิชาติ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน