เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา​ เพื่อมาพัฒนาในด้านกิจกรรม​ และ​ ด้านมาตรฐานการบริการ​ งานนี้อาจารย์ขออยู่วงนอก​ โดยเอาตัวเองออกมาเป็นผู้​สังเกต​ ตรวจเช็คงาน​ และให้คำปรึกษา​ นักศึกษาของเราทำได้​ ประสานงานลงพื้นที่​ เตรียมงาน​ สัมภาษณ์​ และนำเสนองาน​ นี่แค่ระยะต้นนะคะ​ เหนื่อยนิด​ เมื่องานเสร็จจะหายเหนื่อยค่ะ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา​

สถานที่ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 20​ มิ.ย​ 63

รายละเอียด

ทีมนักศึกษาลงพื้นที่ครั้งที่​ 1​ เพื่อทำการเก็บข้อมูลเบื้องต้น​ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา​ มาใช้ในการออกแบบแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา​

สถานที่ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 1​ ก.พ​ 63

รายละเอียด

เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพที่ใฝ่ฝันของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อเป็นผุ้ประกอบการและแรงงานคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้ามาร่วมพูดคุย รับทราบปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงการในครั้งถัดไป ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสฯ

สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 19 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

เป็นวิทยากรและทีมงานในโครงการบริการวิชาการ เรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการของสถาบันพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีกลุ่มเป้าหมายการเข้าอบรมเป็นครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสร้างสรรค์เป็นสื่อการสอนออนไลน์ได้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูภาษาไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ห้องปฏิบัติการชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ดำเนินการ 24-25 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

วันที่​ 18​ สิงหาคม​ 63​ ประธานกลุ่ม​ และสมาชิกกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา​ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชี​ และการจัดการตลาดของกลุ่ม​ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก​ ผศ.ปวีณา​ เจะอารง​ และอาจารย์อับดุลเราะห์มาน​ สาและ​ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว​ ณ​ ห้องประชุมซานถัวร์​ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มธุรกิจเรือท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา

สถานที่ ห้องประชุมซานถัวร์​ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ดำเนินการ 18​ สิงหาคม​ 2563

รายละเอียด

วันที่​ 11​ ต.ค.​ 63​ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น​ 2563 ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และมอบหมวกและผ้าพันคอ​ ในกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการ ณ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา

สถานที่ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 11 ต.ค. 63

รายละเอียด

วันนี้​ (20-1-64) จัดกิจกรรมอบรมด้านมาตรฐานการบริการเรือนำเที่ยวให้กับประธานและสมาขิกกลุ่มเรือนำเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริการของกลุ่ม​ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการซึ่งได้รับเกียรติจาก​ อาจารย์เจนตา​ แก้วไฝ​ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้​ ทั้งนี้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าแก่เศรษฐกิจฐานราก

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเรือท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา

สถานที่ ห้องประชุมซานถัวร์​ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ดำเนินการ 20 ม.ค. 64

รายละเอียด

วันที่​ 30​ ม.ค.​ 64​ อาจารย์และนักศึกษา​ลงพื้นที่กลุ่มเรือนำเที่ยวชุมชนตาพะเยา​ เพื่อสัมภาษณ์และติดตามผลการดำเนินงาน​ของกลุ่ม​ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการกลุ่มเรือเรือนำเที่ยวตาพะเยา

สถานที่ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 30 มกราคม 2564

รายละเอียด

ระหว่างวันที่​ 28-30​ ม.ค.​ 64​ นักศึกษาชั้นปีที่​ 2​ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ลงพื้นที่บริการวิชาการกิจกรรม​ "การพัฒนาร้านค้าคุณภาพ" โดยบูรณาการกับรายวิชาการจัดการร้านค้าคุณภาพ​ และงานวิจัย​การพัฒนาการบริหารร้านค้าปลีก​ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับร้านค้าในพื้นที่​ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารร้านค้าปลีกให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก

สถานที่ ร้านค้าปลีกในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 28-30 มกราคม 2564

รายละเอียด

วันที่ 31 ม.ค. 64 วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และการแปลผลและเขียนผลการวิจัย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด ณ ห้อง 23-603 เวลา 09.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาชั้นปีที่  3  lาขาการตลาด

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 605 อาคาร 23

วันที่ดำเนินการ 31 มกราคม 2564