เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ภากร นพฤทธิ์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พิ้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดพังงา แต่ใช้ชีวิตและเติบโตที่อำเภอเบตงตั้งแต่เด็กเลยได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนอยู่เสมอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม