เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ยาสมี เลาหสกุล

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

Research interest: Biotechnology, Fermentation, Bioprocess, Microbial products such as microbial oil, microbial pigment, etc., Waste utilization, Vermicompost, Animal feed, Biofuel, Biorefinery, Biocatalyst, Wastewater treatment.

ดูข้อมูลเพิ่มเติม