เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : Biological Technology and Innovation, Building 5, 3nd floor, Room no.05-302

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 07 3299 699 ต่อ 73300

อีเมล: yasmi.lo@yru.ac.th